MG、动效师必备效率提升AE脚本Shape Layer Toolbar 1.03

介绍

Shape Layer Toolbar 形状图层工具栏提供形状图层元素和表达式控件的快速访问按钮。设置你的图形形态。

形状图层工具栏

快速直观地将元素放入形状图层中。

Shape Layer Toolbar 1.03

特征:

•所有元素

设置个人形状图层元素设置

•轻松保存和设置

对于每个元素:

表达式

由活动表达式隐藏的值

渐变(通过动画预设)

•表达控制

保存并加载所有设置

•选择元素

轻松选择一种类型的所有元素

元素图标

•清除菜单 

可自定义的按钮显示

Shape Layer Toolbar 1.03
Shape Layer Toolbar 1.03
Shape Layer Toolbar 1.03
Shape Layer Toolbar 1.03
Shape Layer Toolbar 1.03

下载地址

隐藏内容,您需要满足以下条件方可查看

人已赞赏
0 条回复 A文章作者 M管理员
    暂无讨论,说说你的看法吧